اهنگ از یه جای دیگه پر بودی سرم داد زدی از مجید خراطها

متن آهنگ مجید خراطها {قول دادی}

به خودم که اومدم بهم زدیم رابطه رو
ما به هم میومدیم کاشکی نمیگفتی برو
از یه جای دیگه پر بودی سرم داد زدی
مطمئن گفتی برو این حرفو صد بار زدی
تو فکرمه که شبها بدون من کجایی
جوری رفتی ازت نمونده ردپایی

دیدگاه خود را بگذارید