دانلود آهنگ بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

دانلود آهنگ جدید بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

Bar Gisooyat Ey Jan

دانلود آهنگ بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه از

دانلود آهنگ بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه از

متن آهنگ بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

♪♪♪

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه

مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

♪♪♪

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

♪♪♪

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه

مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

در حلقه مویت بس دل اسیر است

بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

♪♪♪

بر گیسویت ای جان ♪ کمتر زن شانه

چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

♪♪♪

بگشا ز مویت گرهی چندای مه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه

♪♪♪

مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

در حلقه مویت بس دل اسیر است

بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

پخش آنلاین موزیک بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه

دیدگاه خود را بگذارید