آهنگ چشم ما روشن عشق چه عجب اینجایی از حامد همایون

متن آهنگ حامد همایون {چشم ما روشن}

چشم ما روشن عشق بی خبر آمده ای
بعد عمری دوری از سفر آمده ای
چشم ما روشن عشق چه عجب اینجایی
دلمان پوسید از این همه تنهایی
من زمستانم را برف و پارو کردم
خانه را پیش پات آب و جارو کردم
چای دم کردم تا تو لبی تر بکنی
پیش من بنشینی خستگی در بکنی

دیدگاه خود را بگذارید