آهنگ داره یه عمر میشه تو باد و بارونم مقصر من بودم میدونم از گرشا رضایی

متن آهنگ گرشا رضایی {شرم}

شرم به این دنیا به این دردا به این عمری که بر نمیگرده
خودم رفتم دلم جا موند کی تقدیرو اینجور عوض کرده
داره یه عمر میشه که زیر آوارم ولی تا جون دارم دوست دارم
داره یه عمر میشه تو باد و بارونم مقصر من بودم میدونم
یه حسرت از گذشته مونده تو وجودم اونی که باید واسه تو بودم نبودم
نبودم نبودم نبودمدیدگاه خود را بگذارید