اهنگ ترکم کردی دلو شکانی دل دلم

متن آهنگ

اهنگ ترکم کردی دلو شکانی دل دلم

اهنگ خارم کردی تو عزیز دلم

داخ نامه بان دس تا دی یادت نکم
تو پشت پا دایدن مه یه باور نیکم
داخت وا بان دس داخت تداعی کید
وه خاطرم نیچید مه چو باور بکم
آسمان ای شاره بی تو تاریک و داواره
آی روشنایی چوم بعد تو بیمه آواره
پیک وه پیک مه وه یاد تو
سلامتید مه ناخوشم
دلخوشیم فقط توبید چید
رویای مه سیه سرخوشم
اسمت وه گرد تیغ کتامه لای ملم
ترکم کردیدنو شکانیدن دلم
شویل حال خراو در وه در ولم
خوارم کردیدنه تو عزیز دلم
داخ نامه بان دس تا دی یادت نکم
تو پشت پا دایدن مه یه باور نیکم
داخت وا بان دس داخت تداعی کید
وه خاطرم نیچید مه چو باور بکم
هم دواره یاد تو کفتیسه گیان و سرم
رد کتاس ای مغزمه شیت تونو در وه درم
عوارض بعد تو معتادی وه عشق تونه
ترک نیکم ای اعتیاده ترک کردنی سنگ کو منه

ترکم کردی دلو شکانی دل دلم , دانلود اهنگ ترکم کردی دلو , اهنگ ترکم کردی دلو شکانی دل دلم , اهنگ خارم کردی تو عزیز دلم , ترکم کردی شکانی دلم , خارم کردی تو عزیز دلم , آهنگ خارم کردی تو عزیز دلم

پخش آنلاین موزیک یوسف جمالی - تداعی

دیدگاه خود را بگذارید