آهنگ نفهمیدم چی باعث ترست بود شکست من شکستت بود

متن آهنگ سهیل مهرزادگان {رگ خواب}

به سرم زده قیدتو بزنم امشب هر چیو داریو پاک کنم از جلو چشمم
توی خوابم نمیبینی دیگه حتی صدا بزنم اسمتو بازم عشقم
پرم از تو و کارات پرم از رفتارات
یه جوری شده دیگه نمیشه زد یک کلمه حرف باهات
هی لج و لجبازی اصلا نمیسازیدیدگاه خود را بگذارید