دانلود آهنگ cheap thrills از sia

متن آهنگ (sia)

Up with it girl

Rock with it girl

Show dem it girl (Bada bang bang)

Bounce with it girl

Dance with it girl

Get with it girl (Bada bang bang)

Come on, come on, turn the radio on

It’s Friday night and I won’t be long

Gotta do my hair, I put my make up on

It’s Friday night and I won’t be longدیدگاه خود را بگذارید