آهنگ این راه انتهایش آتش گرفتن است از سالار عقیلی

متن آهنگ سالار عقیلی (برای مرحوم محمدرضا شجریان)

ابنگونه آفتاب خداحافظی مکن با این دل خراب خداحافظی مکن

فرصت بده که تشنگیم برطرف شود میمیرم از سراب خداحافظی مکن
میمیرم از سراب خداحافظی مکن
شمع رخت چراغ شب خانه ی من است ای شمع من بتاب خداحافظی مکن
این راه انتهایش آتش گرفتن است برگرد آفتاب خداحافظی مکن
برگرد آفتاب خداحافظی مکندیدگاه خود را بگذارید