آهنگ خسته از جنگ با سرنوشتم از پوریا احمدی

متن آهنگ پوریا احمدی

مثل یه برگ خشکم واسه داشتن تو تکو تنها یه جنگلو کشتم
افتادم رو زمین کثیف پی عشق تو گشتم
خسته از جنگ با سرنوشتم
آره خیلی دوییدم که بهت برسم ولی تهش به پوچی رسیدم
من تو زندگی تیغ نبودم ولی خیلی بریدم
خنده دادم گریه گرفتم
هی با توام واسم از دور بخند که فقط روزگار جلومون چاله کند
خیلی زدیم ولی در وا نشد خواستیم اما نشد دور شدیم خود به خود

امتیاز به این آهنگ


دیدگاه خود را بگذارید