اهنگ این چه جورش بود باهمه بودم ولی با تو نتونستم از امید مشکانی

متن آهنگ امید مشکانی {آخر یکی اومد}

آخر یکی اومد که دلش بامن نبود جای توی عاشق
مطمئن بودم کم نمیارم آوردم آخرش باشه
آخر یه روز بد شد انقدر بدشد که من قدرتو دونستم
این چه جورش بود باهمه بودم ولی با تو نتونستم
رفتم پی بختم اما این رفتن گذاشت پا رو گلوم
اون که بد بودش تو چرا هیچوقت نیومدی پلوم
ازبودنم سیری انقدر راضی به مرگ من نبودی کهدیدگاه خود را بگذارید