آهنگ با دوست بگوییم که او محرم راز است از محمدرضا شجریان

متن آهنگ محمدرضا شجریان

المنه لِلَّه که در میکده باز است

وین سوخته را بر در او روی نیاز

است خم‌ها همه در جوش و

خروشند ز مستی وان می که

در آن جاست حقیقت نه مجاز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

رازی که بر خلق نهفتیم و نگفتیم

با دوست بگوییم که او محرم راز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

ترانه آهنگ ساقی نامه در ادب پارسی

از محمدرضا شجریان بیا ساقی آن

دیدگاه خود را بگذارید