آهنگ من به شهر مشکوکم به تمامی کوچه ها از کاوه آفاق

متن آهنگ کاوه آفاق {شبهای مافیا}

آهای رفیق احتیاط کن اینجا سایه ها نورو بردن
تو این شبای مافیا بره ها گرگو خوردن
من به شهر مشکوکم به تمامی کوچه ها
به تمامی این سکوت به شبهای مافیا
همه به من نارو زدن یک به یک تن به تن
تو سکوت و بی کسی تویی تنها یار من
من به شهر مشکوکم به تمامی کوچه ها
به تمامی این سکوت به شبهای مافیا

دیدگاه خود را بگذارید