آهنگ شاید منفی شده دیدم ولی احساسمو میگم از عرفان

متن آهنگ عرفان {مگه مجبوریم}

مگه مجبوریم دعوا و آشتیه باز مگه مجبوریم
زنده نگه داشتیم داستانو هرجوری
آره مجبوریم مجبوریم مجبوریم
آخه بدجوری دوست داریم همو ولی خسته ایم از دوری
گیر میدیم به هم باز دعوا و بعد خوبی
آره مجبوریم بدجوری
میرم و میرم یه روز توام میری بی من
شاید منفی شده دیدم ولی احساسمو میگم
چرا نگم چرا انکار میگی بدم بازم انگار

دیدگاه خود را بگذارید