آهنگ یک عمر فقط امروز فردا کردی آخر زدی رفتی از امیرحسین افتخاری

متن آهنگ امیرحسین افتخاری {یار دل آزرده}

امروز و فردا نکن ای یار تو سینه غوغا نکن ای یار
این جوری که پیش نمیره کار دنیا
عاشقم کنی تو دل نبندی اما
یک عمر فقط امروز و فردا کردی آخر زدی رفتی
یک شب کبوتر شدی از شونه من پر زدی رفتی
ای دلبر دیوانه بیا تاب ندارمدیدگاه خود را بگذارید