معنی چیلیم | منظور از چلیم چیلیم با چیلیم یعنی چه ؟

معنی چیلیم | منظور از چلیم چیلیم باچیلیم یعنی چه ؟

این یک نوع وسیله غیر مجاز می باشد که بوسیله آن انواع مخدر را استفاده می نمایند

معنی چیلیم | منظور از چلیم چیلیم باچیلیم یعنی چه ؟

همانطور که در عکس بالا می بینید چیلیم یا چلیم یک نوع وسیله شبیه به بافور می باشد که از آن برای تریاک حشیش استفاده می شود که متاسفانه این روزها چلیم یا چلم در آهنگ های غیر مجاز به گوش می رسد

برای دانلود این آهنگ به لینک زیر مراجعه نمایید :

چالیم چلیم وات چلیم

دیدگاه خود را بگذارید