دانلود آهنگ Wannabe از spice girls

spice girls – Wannabe

دانلود آهنگ spice girls به نام Wannabe

spice girls – Wannabe

دانلود آهنگ Wannabe از spice girls

دانلود آهنگ Wannabe از spice girls

متن آهنگ Wannabe

Yo, I’ll tell you what I want, what I really really want
هی تو، بهت میگم چی میخوام، واقعا چی میخوام
So tell me what you want, what you really really want
پس بگو تو هم چی میخوای، واقعا چی میخوای
I’ll tell you what I want, what I really really want
تو، بهت میگم چی میخوام، واقعا چی میخوام
So tell me what you want, what you really really want
پس بگو تو هم چی میخوای، واقعا چی میخوای
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really really really wanna zigazig ha
من میخوام، من میخوام، من میخوام، من میخوام، من میخوام، وقعا واقعا میخوام
♪♪♪
If you want my future forget my past
اگه آیندمو میخوای بی خیال گذشتم شو
If you wanna get with me better make it fast
اگه میخوای به من برسی بهتره سریعتر باشی
Now don’t go wasting my precious time
پس وقت با ارز منو از بین نبر
Get your act together we could be just fine
با هم باشیم کلی بهمون خوش میگذره
♪♪♪
So tell me what you want, what you really really want
پس بگو تو هم چی میخوای، واقعا چی میخوای
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really really really wanna zigazig ha
من میخوام، من میخوام، من میخوام، من میخوام، من میخوام، وقعا واقعا میخوام
♪♪♪
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends (gotta get with my friends)
اگه میخوای معضوقه من باشی، باید با دوستام جمع باشیم
Make it last forever friendship never ends
و (دوستیمون) رو ابدی کنیم، دوستی هرگز از بین نمیره
If you wanna be my lover, you have got to give
اگه میخوای معشوقه من باشی، باید ببخشی
Taking is too easy, but that’s the way it is
گرفتن که آسونه، همینه که هست
♪♪♪
What do you think about that now you know how I feel
چی میدونی که الان من چه حسی دارم
Say you can handle my love are you for real
بگو میتونی عشقم رو به دست بیاری، و اینکه راست میگی
I won’t be hasty, I’ll give you a try
عجله ای ندارم، سعیتو بکن
If you really bug me then I’ll say goodbye
اگه گیرم آورده باشی از تو خداحافظی می کنم
♪♪♪
So here’s a story from A to Z, you wanna get with me you gotta listen carefully
خب این یه داستانه از الف تا ی، اگه میخوای با من باشی بهتره خوب گوش کنی
We got Em in the place who likes it in your face
we got G like MC who likes it on an
Easy V doesn’t come for free, she’s a real lady
and as for me you’ll see
Slam your body down and wind it all around
خودتو به آب و آتیش بزنی
♪♪♪
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends (gotta get with my friends)
اگه میخوای معشوقه من باشی، باید با دوستام جمع باشیم
Make it last forever friendship never ends
و (دوستیمون) رو ابدی کنیم، دوستی هرگز از بین نمیره
If you wanna be my lover, you have got to give
اگه میخوای معشوقه من باشی، باید ببخشی
Taking is too easy, but that’s the way it is
گرفتن که آسونه، همینه که هست
♪♪♪
If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta
اگه میخوای معشوقه من باشی، باید باید باید
you gotta, you gotta, slam, slam, slam, slam
باید باید باید باید بزنی بزنی بزنی
Slam your body down and wind it all around
خودتو به آب و آتیش بزنی
(Slam your body down and wind it all around (uh uh
خودتو به آب و آتیش بزنی
Slam your body down zigazig ah
خودتو به آب و آتیش
If you wanna be my lover
اگه میخوای معشوقه من باشی

پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید