دانلود آهنگ Nothing Else Matters از Metallica

Metallica – Nothing Else Matters

دانلود آهنگ جدید Metallica به نام Nothing Else Matters

Metallica – Nothing Else Matters

دانلود آهنگ Nothing Else Matters از Metallica

دانلود آهنگ Nothing Else Matters از Metallica

ترجمه متن آهنگ Nothing Else Matters

بسیار نزدیک ، اهمیت نداره چقدر دور
از قلبهامون که نمی تونه بیشتر باشه
به کسی که هستیم تا ابد ایمان داریم
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
هیچوقت اینطوری سفره دلمو باز نکرده بودم
زندگی ماست ، به شیوه خودمون زندگی میکنیم
نمیخواهم این کلمات (که میگویم) فقط حرف باشند
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
امنیتی که دنبالش میگشتم در تو یافتم
هر روز برای ما چیز جدیدیست
ذهنِ باز برای دیدی متفاوت
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
هرگز برای آنچه انجام می دهند اهمیتی قائل نشده ام
هرگز برای آنچه میدانستند اهمیتی قائل نشده ام
اما میدانم
بسیار نزدیک ، اهمیت نداره چقدر دور
از قلبهامون که نمی تونه بیشتر باشه
به کسی که هستیم تا ابد ایمان داریم
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
هرگز برای آنچه انجام می دهند اهمیتی قائل نشده ام
هرگز برای آنچه میدانستند اهمیتی قائل نشده ام
اما میدانم
هیچوقت اینطوری سفره دلمو باز نکرده بودم
زندگی ماست ، به شیوه خودمون زندگی میکنیم
نمیخواهم این کلمات (که میگویم) فقط حرف باشند
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
امنیتی که دنبالش میگشتم در تو یافتم
هر روز برای ما چیز جدیدیست
ذهنِ باز برای دیدی متفاوت
و هیچ چیز دیگری مهم نیست
هرگز برای چیزایی که میگفتن اهمیتی قائل نشده ام
هرگز برای برای بازیهایی که در می آوردن ، اهمیتی قائل نشده ام
هرگز برای کارایی که میکردن ، اهمیتی قائل نشده ام
هرگز برای آنچه میدانستند اهمیتی قائل نشده ام
اما میدانم
بسیار نزدیک ، اهمیت نداره چقدر دور
از قلبهامون که نمی تونه بیشتر باشه
به کسی که هستیم تا ابد ایمان داریم
هیچ چیز دیگری مهم نیست

پخش آنلاین موزیک Nothing Else Matters

دیدگاه خود را بگذارید