دانلود آهنگ Never Give Up از Sia

Sia – Never Give Up

دانلود آهنگ جدید Sia به نام Never Give Up

Sia – Never Give Up

دانلود آهنگ Never Give Up از Sia

دانلود آهنگ 

ترجمه متن آهنگ Never Give Up

با شياطيني درگیرم که نميزارن بخوابم
دريا رو صدا زدم ، ولي منو ازم گذشت
ولي ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
نه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
و نمیزارم منو به زیر بکشی
هربار که زمين بخورم، بازم بلند میشم
نه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
و نمیزارم منو به زیر بکشی
هربار که زمين بخورم، بازم بلند میشم
اوه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
راهمو پيدا خواهم کرد ، راه خونم رو پیدا میکنم اوه اوه
اوه آره ، در گذشته ام اسیر شدم
آسمان را صدا زدم ، اما گرگ و میش بود (وضعیت بدی بود)
ولي ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
نه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
و بهت اجازه نمیدم نابودم کنی
هربار که زمين بخورم، بازم بلند میشم
اوه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
و بهت اجازه نمیدم نابودم کنی
هربار که زمين بخورم، بازم بلند میشم
اوه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
راهمو پيدا خواهم کرد ، راه خونم رو پیدا میکنم اوه اوه
هرگز تسليم نميشم ، هرگز تسليم نميشم
هرگز تسليم نميشم ، هرگز تسليم نميشم ، نه ، نه
و بهت اجازه نمیدم نابودم کنی
هربار که زمين بخورم، بازم بلند میشم
نه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه
و بهت اجازه نمیدم نابودم کنی
هربار که زمين بخورم، بازم بلند میشم
اوه ، من هرگز تسلیم نمیشم ، نه هرگز تسلیم نمیشم نه نه

راهمو پيدا خواهم کرد ، راه خونم رو پیدا میکنم اوه اوه

پخش آنلاین موزیک Never Give Up

دیدگاه خود را بگذارید