دانلود آهنگ واي کشته ما رو شخصیتتون / تربیتتون / قر کمرتون / ادبتون از شاهین نجفی

شاهین نجفی – واي کشته ما رو شخصیتتون / تربیتتون / قر کمرتون / ادبتون

دانلود آهنگ شاهین نجفی به نام واي کشته ما رو شخصیتتون / تربیتتون / قر کمرتون / ادبتون

vay koshte maro – shahin najafi

دانلود آهنگ واي کشته ما رو شخصیتتون / تربیتتون / قر کمرتون / ادبتون از شاهین نجفی

دانلود آهنگ واي کشته ما رو شخصیتتون / تربیتتون / قر کمرتون / ادبتون از شاهین نجفی

متن آهنگ واي کشته ما رو شخصیتتون / تربیتتون / قر کمرتون / ادبتون

واي کشته ما رو شخصیتتون
واي کشته ما رو تربیتتون
واي کشته ما رو قر کمرتون
شما نسبتي داري با مايکل جکسون
واي کشته ما رو شخصیتتون
واي کشته ما رو تربیتتون
واي کشته ما رو اون ادبتون
دکتر شما شیش و هشت رو گوش کن
چیه مگه به ما نمیاد فشن بشیمو با شما بلولیم و بچه قشنگ بشیم
فکر و دکرمون بشه ادکلنتو
شب و روز فک کنیم به شماره سوتینتو
از شما شاپ بسازيم و بگیم دا…فمي يکي بالش تو متکا تو لحافمي
ترانه تیتیش بیام برات تو والنتاين
خونه خالي حالي باري بريم شما هم میاين؟
ولي تو که مردونه با اين چیزا حال مي کني و مي شناسي اخلاق سگمو ميدوني
از تر و تنگله گري و شويدبازي پا بده هم نیستیم و افت رسمه
نگن عمو تو نخ نقل و جنیفر بوده
نگن سوژه مي بینه تیز مي کنه نخ میده
میگن عمو طالب حال و لهو و لعبه واسش همه چي حلاله فقط فاز بده
واي کشته ما رو شخصیتتون
واي کشته ما رو تربیتتون
واي کشته ما رو اون ادبتون
دکتر واسه ما تز صادر نکن
واي کشته ما رو شخصیتتون
واي کشته ما رو تربیتتون
واي کشته ما رو اون ادبتون
دکتر شما شیش و هشتت رو گوش کن
نظر از ما نخواه نظري نداره نظري
نظري همینقد مي دونه که شده کمري
که اين همه بالا پايین بشي و بي ثمري تک به تک ،دو به دو، گروهي، ضربدري
با يکي ديگه مي پري و با ما گیج مي خوري شب خونه فاطي و صبح بیت …
ما يه شعر میگیم قد صد تا مانیفست میشه تو روشنفکري مث شعبان جعفري
واسه خنده خوبن فسیلایي مث تو
آقا با شورت گلي و ريش پرفسوري
واست باخ مي زارم و تو عقب جلو بکن میريم تو فضا سید حالي مي بریم
واي کشته ما رو شخصیتتون
واي کشته ما رو تربیتتون
واي کشته ما رو اون ادبتون
دکتر واسه ما تز صادر نکن
واي کشته ما رو شخصیتتون
واي کشته ما رو تربیتتون
واي کشته ما رو اون ادبتون
دکتر شما شیش و هشتتو گوش کن
دادا خز و بیخیال گوشت و بچسبش خانم دکتر باشي و اين همه دلبري
ايشون تو مطبشون به ما سرويس میده يه شهر و دکتر و اين همه مشتري
هر کي به شما دخیل بسته شفا گرفت
من مريضتمو تو آخر دکتري
بچرخون کمر و با ريتم هیپ هاپ
ما با پنبه سر مي بريم و بي تاب
مي کنیم يه جوري از خود بي خود بشي بگي دي جي يه لحظه ريتم و نیگه دار
که هر سانت به سانت دامنا بره بالاتر امشب شب بالا پنجاهیه دختر
قاطي خون يه رگه خالي خالص بره وتکا هدف فضا مضا باشه … هوا
که با ريتم ما وقت نشستن نیستو
رقص ارواح همه وسط پیست و
من مث يه جوونور قاطي و دوزيستو از مقعدم میره ايدئولوژي و ايسمو
خسته از تز و … و دگماتیسمو
دادا تو کار ما يکي ديگه توبه نیستو
سوژه خندن جماعت موج سوارو
اينجور فیلم مي کنیم گله اي گله ها رو

پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید