دانلود آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم

جونی جونم بیا دردت به جونم

دانلود آهنگ جدید جونی جونم بیا دردت به جونم

Joni Jonom

دانلود آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم از

دانلود آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم از

متن آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم

♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  توی شرجی توی گرما ما میرم کنار دریا  ♪♪
♫♫  منتظر به رات میشینم تا قیامت حالا حالا  ♪♪
♫♫  وای و واویلا به روزم باز به دریا چشم میدوزم  ♪♪
♫♫  دل غافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  مرد دریا تویی دختر کارون مویوم  ♪♪
♫♫  رطب شیرین تویی انار دلخون مویوم  ♪♪
♫♫  ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم  ♪♪
♫♫  ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  بذار مردم بدونن از دل مو  ♪♪
♫♫  از عشق و از غم و از مشکل مو  ♪♪
♫♫  از اون مروارید غلطون تو دریا  ♪♪
♫♫  که یک روزی میاد به ساحل مو  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  توی شرجی توی گرما ما میرم کنار دریا  ♪♪
♫♫  منتظر به رات میشینم تا قیامت حالا حالا  ♪♪
♫♫  وای و واویلا به روزم باز به دریا چشم میدوزم  ♪♪
♫♫  دل غافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
♫♫  جونی جونم بیا دردت به جونم  ♪♪
♫♫  شب مهتاب سی تو آواز می خونم  ♪♪
پخش آنلاین موزیک جونی جونم بیا دردت به جونم

دیدگاه خود را بگذارید