دانلود آهنگ تی ام بکس از استوری هامو سین میکنی هی

استوری هامو سین میکنی هی – تی ام بکس

دانلود آهنگ استوری هامو سین میکنی هی به نام تی ام بکس

tm bax – story

دانلود آهنگ تی ام بکس از استوری هامو سین میکنی هی

دانلود آهنگ تی ام بکس از استوری هامو سین میکنی هی

متن آهنگ تی ام بکس

نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
بری با هر کی تو دلت هس با من
استوری هامو سین میکنی هی
پیگیر منی بیبی تا کی
بهم تکست میدی میگی میس یو بیب
پیگیر منی بیبی تا کی
او او اونی که با توئه نمیدونه بدجوری دلت پشیمونه
او او اونی که با توئه نمیدونه بدجوری دلت پشیمونه

اوو خودمون و هی نزنیم گول
بیبی هپی نیستی بدون من
بیبی هپی نیستیم بدون هم
نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
بری با هر کی تو دلت هست با من

نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
اگه بری با هر کی تو دلت هست با من
چون بیب بدون من نیستی اوکی
نه نه
نه نه
نیستی اوکی
نه نه
نه نه
بدون من نیستی اوکی
منم
اوکی اوکی
بدون تو نیستم اوکی
منم
اوکی اوکی
بدون تو نیستم اوکی
اوکی اوکی
بدون تو نیستم اوکی

نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
بری با هرکی تو دلت هس با من
نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
بری با هرکی تو دلت هس با من

عوض کردی اون و بام و
ولی نمیگیره کسی جامو
نمیرسه اون به پامو
برگرد مامی بیا واموس
نه نه
نیا واسه من از اون بلوفا
نه نه
تابلوئه ماله همیم ما 2تا
چون
استوریامو سین میکنی هی
پیگیر منی بیبی تا کی
بم تکس میدی میگی میس یو بیب
پیگیر منی بیبی تا کی
اُو او اونی که با توئه نمیدونه بدجوری دلت پشیمونه
اُو او اونی که با توئه نمیدونه بدجوری دلت پشیمونه

خودمونو هی نزنیم گول
بیبی هپی نیستی بدون من
بیبی هپی نیستیم بدون هم
نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
بری با هر کی تو دلت هست با من
نمیرم اَ یاد تو
نه تو اَ یادم
اگه بری با هر کی تو دلت هست با من
چون بیب بدون من نیستی اوکی
نه نه
نه نه
نیستی اوکی
نه نه
نه نه
بدون من نیستی اوکی
منم
اوکی اوکی
بدون تو نیستم اوکی
منم
اوکی اوکی
بدون تو نیستم اوکی
اوکی اوکی
اوکی اوکی
بدون تو نیستم اوکی

پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید