دانلود آهنگ تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی

تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی

دانلود آهنگ جدید تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی

To Khoobi

دانلود آهنگ تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی از

دانلود آهنگ تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی از

متن آهنگ تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی

اومدي که عشقو با تو بشناسم

دنياي شور و نشاطو بشناسم

اومدي که زيره سايه تو من

چشمه آب حياتو بشناسم

تو خوبي تو ماهي فدات بشم الهي،الهي،الهي

واسه من تو دنيا تو تنها تکيه گاهي،اميدي، پناهي

چو نسيمه نو بهاران به نوازش گلستان اومدي

♫♫♫

مثله يک بارون رحمت به نجات سبزه زاران اومدي

تو همان فرشته اي که روز و شب لحظه شماري کردم

واسه دل داري دادن به منه ذلو پريشون اومدي

اومدي که عشقو با تو بشناسم

دنياي شور و نشاطو بشناسم

اومدي که زيره سايه تو من

♫♫♫

چشمه آب حياتو بشناسم

تو خوبي تو ماهي فدات بشم الهي،الهي،الهي

واسه من تو دنيا تو تنها تکيه گاهي،اميدي، پناهي

شب بي ستاره بودم ،

تو همان خورشيدي که

♫♫♫

چشمه آب حياتو بشناسم

تو خوبي تو ماهي فدات بشم الهي،الهي،الهي

واسه من تو دنيا تو تنها تکيه گاهي،اميدي، پناهي

شب بي ستاره بودم ،

تو همان خورشيدي که به من تابيدي.

در هواي چاره بودم،

♫♫♫

گنجه خوشبختي رو تو به من بخشيدي.به من تابيدي.

در هواي چاره بودم،

اومدي که عشقو با تو بشناسم

دنياي شور و نشاطو بشناسم

اومدي که زيره سايه تو من

چشمه آب حياتو بشناسم

تو خوبي تو ماهي فدات بشم الهي،الهي،الهي

واسه من تو دنيا تو تنها تکيه گاهي،اميدي، پناهي

پخش آنلاین موزیک تو خوبی تو ماهی فدات بشم الهی

دیدگاه خود را بگذارید