دانلود آهنگ با یه سی 200 خیلی جمع و جور – C200

دانلود آهنگ با یه سی 200 خیلی جمع و جور – C200

با یه سی دویست خیلی جمع و جور میرسم میکنم پکو رو

دانلود آهنگ با یه سی 200 خیلی جمع و جور - C200

داش سپی چی میگن این ها
بگو نگن یاکوزا یاکوزا
بگن ساکورا ساکورا
تاس یو یو
کش زیاده عین حاتمی
بالام از زمان خاتمی
تاسی هم میکنه پول رو پُرِش
تا خانم ها بکنن آب تنی
دوست هام زن ستیز
آبی روشن عین من سیتی
برف میاد سریع ترکیه ام
تا گرم میشه میرم ون سیتی
سپی دهن سرویس به مولا
این ها من رو میخوان هیولام

دیدگاه خود را بگذارید