نتایج آرشیو " محمدرضا شجریان "

آهنگ با دوست بگوییم که او محرم راز است از محمدرضا شجریان

متن آهنگ محمدرضا شجریان

المنه لِلَّه که در میکده باز است

وین سوخته را بر در او روی نیاز

است خم‌ها همه در جوش و

خروشند ز مستی وان می که

در آن جاست حقیقت نه مجاز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

رازی که بر خلق نهفتیم و نگفتیم

با دوست بگوییم که او محرم راز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

ترانه آهنگ ساقی نامه در ادب پارسی

از محمدرضا شجریان بیا ساقی آن

آهنگ شام تاریک ما را سحر کن از محمدرضا شجریان

 

متن آهنگ محمدرضا شجریان

مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر زبر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درا نغمه ی آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصه ی این خاک توده را
پر شرر کن ظلم ظالم جور صیاد
آشیانم داده بر باد ای خدا ای فلک ای طبیعت
شام تاریک ما را سحر کن نو بهار است گل به بار است
ابر چشمم ژاله بار است این قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فکن در قفس ای آه آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین
جانب عاشق نگه ای تازه گل از این
بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن
مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن